backyard fun! https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/ backyard fun! Brigette https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353151 161353151 Brigette https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353152 161353152 Our koda https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353153 161353153 Moose https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353154 161353154 Moose with the twins https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353155 161353155 Moose with Axel and his twin sister https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353156 161353156 Our Daisy https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353157 161353157 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353158 161353158 Our bubs ...grandma watching the pups play https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353159 161353159 Mooner and his sister https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353160 161353160 Brigette and Mooner https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353161 161353161 Mooner hanging out in the shade https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353162 161353162 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353163 161353163 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353164 161353164 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353165 161353165 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353166 161353166 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353167 161353167 Axel going in! https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353168 161353168 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353169 161353169 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353170 161353170 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353171 161353171 grandma and Brigette https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353172 161353172 Brigette https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353173 161353173 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353174 161353174 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353175 161353175 Kid tested https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353176 161353176 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353177 161353177 Moose https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353178 161353178 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353179 161353179 Brigette goes in too https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353180 161353180 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353181 161353181 Mooner went in too https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353182 161353182 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353183 161353183 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353184 161353184 https://www.shihtzusby9.com/apps/photos/photo?photoID=161353185 161353185